Servei de Nefrologia i Hemodiàlisi

Clínica Girona

Si desitja rebre tractament en el Servei de Diálisi i Nefrologia de la Clínica de Girona, ompli el següent formulari i contactarem amb vostè per confirmar la reserva. 

Tots els camps són obligatoris

Nom  
E-mail  
País  
Ciutat  
Direcció  
Telefon  
Finançament del tractament  
Periode i lloc de vacances  
Adjunts  

Clínica Girona garanteix que qualsevol dada facilitada al centre a través d'aquest forumlari només serà utilitzada per acomplir la finalitat i els objectius d'aquest. Clínica Girona tractarà aquestes d'acord amb les exigències legals, prenent les mesures de seguretat corresponents per garantir la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que s'estableix a la RGPD, i la resta de legislació aplicable. Més informació a l'avís legal del web

Delegat de Protecció de Dades

 

Delegat de Protecció de Dades del Grup Clínica Girona / Telèfon: 972 010 300 / C/ de Barceona 206, 17005 GIRONA / Email: protecciodades@clinicagirona.cat 

Clínica Girona l’informa que disposa d’un Delegat de Protecció de Dades davant el qual vostè té la facultat d’exercir els drets accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i d’oposició de les seves dades d’acord allò que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per a exercir-los, haurà de dirigir-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades a c/Joan Maragall 26 (17002-Girona) o per email a protecciodades@clinicagirona.cat; en qualsevol cas s’haurà d’adjuntar una fotocòpia del seu document nacional d’identitat o bé equivalent.